අහස්, පොළොව හා අනෙකුත් දේ මැවීම ගැන දැනගනිමු.

අහස්, පොළොව හා අනෙකුත් දේ මැවීම ගැන දැනගනිමු.

        ඉස්ලාමය පිළිනොගත් ජන කොටස් අහස්, පොළොව හා අනෙකුත් දේ ඇතිවූයේ ස්වභාවයෙන්මය යන මතය මත සිටිති. නමුත් මුස්ලිම්වරු වෙනස් මතයක් මත සිටිති. එනම් මේවා ස්වභාවයෙන් ඇතිවූයේය යන මතය මුස්ලිම්වරු ප්‍රතික්ෂේප කරති. මේ සියල්ල මවනු ලැබුවේ අල්ලාහ් විසිනි යන විශ්වාසය මත මුස්ලිම්වරු ක්‍රියා කරති. මෙම විශ්වාසය හුදෙක් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැවත එන්නක් නොවේ.

      මුස්ලිම්වරුන්ගේ මෙම අචල විශ්වාසයට තුඩු දෙන ප්‍රධාන සාධකය කුර්ආනයම වේ. එහෙයින් මෙම මැවීම් ගැන කුර්ආනය කුමක් පවසයිදැ? යි දැන් බලමු.

 

ඔහුම පොළොවෙහි ඇති සියල්ලම ඔබලා වෙනුවෙන් මැව්වේය. තවද, අහස (මැවීමට) අදහස් කර, ඒවා අහස් සතක් ලෙස සකස් කළේය. සියලු දේ ගැන හොඳින් දන්නා ඔහුමය.(ශු.කු.2:29)

          පොළොවෙහි ඇති සියල්ලම මිනිසාගේ පැවැත්ම මුල් කරගෙන මැවූ බවද, අහස් ගැන සිතා ඒවා සතක් ලෙස සකස් කළ බවද ඉහත වැකිය පවසයි.

 

අහස් හා පොළොවෙහි  ආධිපත්‍යය නියතව 1අල්ලාහ්ටම හිමි යැයිද, 1අල්ලාහ් හැර ඔබලාට කිසිම ආරක්ෂකයෙකු හෝ උදවු කරන්නෙකු හෝ නැතැ යිද ඔබ නොදනිහිද? (ශු.කු.2:107)

      අහස් හා පොළොවෙහි හිමිකම, පාලනය, රාජ්‍යය අල්ලාහ් සතු බවද, මිනිස් වර්ගයාට අදෘශ්‍යමානව උපකාර කිරීමේ හා ආරක්ෂාව සැළසීමේ හැකියාව තමාට පමණක් ඇති බවද අල්ලාහ් ඉහත වැකියෙන් පවසයි.

1අල්ලාහ් (තමාට) දරුවෙකු ලබාගත්තේය යි ඔවුහු පවසති. (එසේ දරුවෙකු ලබාගැනීමේ මිනිස් ගුණාංගවලින් ඈත් වූ 1අල්ලාහ් වන) ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයාය. එසේ නොව අහස්හිද පොළොවෙහිද ඇති දේ ඔහුටම අයත්ය. (ඒවා) සියල්ල ඔහුටම යටත් වී ක්‍රියා  කරති.(ශු.කු.2:116)

           අල්ලාහ් මිනිස් ගුණාංගවලින් ඈත් වූ කෙනෙකු බවද, මිනිස් වර්ගයා හැර ලොව ඇති සියළුම දේ අල්ලාහ්ට යටත්වී ක්‍රියා කරන බවද ඉහත වැකිය පවසයි. අල්ලාහ් මිනිස් ගුණාංගවලින් ඈත් වූ කෙනෙකු බැවින් ඔහුට සුවිශුද්ධවන්තයා යැයිද පවසනු ලැබේ.මිනිසා තම කැමැත්ත පරිදි ක්‍රියා කිරීමේ තත්වය මත මවනු ලැබූ ජීවියකි. එනිසා මිනිස් වර්ගයාගෙන් අල්ලාහ්ට පමණක් යටත් බව පෙන්වමින් ක්‍රියා කරන ජන කොටසක්ද සිටිති. මෙවැන්නන්ට මුස්ලිම්වරුන් යැයි පවසනු ලැබේ. අල්ලාහ්ව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට, ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් යැයි කෙටියෙන් පවසනු ලැබේ.

අහස්ද පොළොවද ආකෘතියක් නොමැතිව මැවූකෙනා (1අල්ලාහ් වන ඔහුම)ය. ඔහු යම් කාර්යයක් ගැන තීරණය කළේ  නම් එයට ‘කුන්!’ (එනම් වෙනු!) යි  කීමය. එසැනින් එය වන්නේය.(ශු.කු.2:117)

         අල්ලාහ්, අහස් හා පොළොව කිසිදු ආකෘතියක් නොමැතිව මැවූ බවද, වෙනු යන කීමෙන් එය මැවූ බවද ඉහත වැකිය පවසයි.

අහස් හා පොළොව කවර තත්වයක මවා ඇත්තේද? යන වගද අල්ලාහ් කුර්ආනයේ විස්තරව පවසයි. මේ ගැන කුර්ආනය කුමක් පවසයිදැ? යි දැන් බලමු.

 (1අල්ලාහ් වන) ඔහුම ඔබලාට භූමිය ඇතිරිල්ලක් ලෙසද, අහස වියනක් ලෙසද සැකසුවේය. අහසින් ජලය පහළ කර එමගින් ඔබලාට පළතුරු ආහාර ලෙස පිට කළේය. එහෙයින්, දැනුවත්වම 17අල්ලාහ්ට සමවන්නන්ව ඇති නොකරන්න.(ශු.කු.2:22)

          අල්ලාහ්, මිනිසාට භූමිය ඇතිරිල්ලක් ලෙසද, පළමු අහස වියනක් ලෙස සකස් සකස් කර ඇති බවද, අහසින් ජලය පහළ කරන බවද ඉහත වැකිය පවසයි. මෙම ජලය හේතුකොටගෙන සියළු ගස් හා පැලෑටීන් වැඩෙන බවද, මෙසේ රෝපනය වන සමහර ගස් හා වැල් වැනි දේවලින් පළතුරු වැඩෙන බවද, මිනිසුන් ඒවා ආහාර ලෙස අනුභව කරන බවද මෙම වැකිය පවසයි.

     එහෙයින් මිනිසාව මැව්වේද අල්ලාහ්මය. මිනිසාට අවශ්‍ය සියළු දේ ඇති කර අවශ්‍ය පරිසරය සකසා දුන්නේද අල්ලාහ්මය. එමෙන්ම අදෘශ්‍යමානව උපකාර කරනුයේද අල්ලාහ්මය. එමෙන්ම ආරක්ෂාව සලසන්නේද අල්ලාහ්මය.

  එහෙයින් අල්ලාහ් මිනිසාව මවා, පෝෂණය කර, ආරක්ෂාව සළසා, උපකාර කර, පරිපාලනය කරයි. මෙවැනි ගුණාංග ඇති කෙනෙකුට ස්වාමියා යැයි පවසනු ලැබේ. මෙනිසා අල්ලාහ් මිනිසාගේ සත්‍ය ස්වාමියාය. එනිසා මිනිසා නැමදිය යුත්තේද එකම ස්වාමියා වන අල්ලාහ්ට පමණක්මය. නැමදීම යන්න යටහත් භාවය පෙන්වීම යැයි අදහස් කෙරේ.

         සමහර ජනකොටස් අල්ලාහ් නොවන්නන්ට හා අල්ලාහ් නොවන දේවලටද නැමදුම් කරති. එනම් තමන්ගේ පූජකවරයෙකුට හෝ වෙනත් අයෙකුට කෙනෙක් බිම වැටී හෝ දණහිස් බිම තබා වැඳීමක් කරයි නම්, ඒ අවස්ථාවේදී එම මිනිසා අනෙක් මිනිසාට තමාගේ යටහත්භාවය පෙන්වූ වග ඉස්ලාමය පවසයි. නමුත් කෙනෙක් තමාගේ යටහත්භාවය පෙන්විය යුත්තේ අල්ලාහ්ට පමණක්මය. මෙසේ අන්අයට හෝ අන් දේවලට යටහත්භාවය පෙන්වීම ‘සමකිරීම‘ යැයි ඉස්ලාමය පවසයි.

    ‘සමකිරීම‘ යැයි මෙය කෙටියෙන් පවසා ඇතත්, ‘අල්ලාහ්ට අන් අයව හෝ අන්දේවල් සමකිරීම‘ යැයි එය විස්තරාත්මකව පැවසිය හැකිය. මෙසේ ‘සමකිරීම්‘ ක්‍රියාවලියෙහි  යෙදුන අයව නිරයේ දමා ගින්නෙන් පුළුස්සන බව අල්ලාහ් කුර්ආනය පුරාම අවවාද කර සිටියි.

මිනිසුන් විසින් මෙසේ සම කිරීමට ලක්වූවන්ට ‘සමවන්නන්‘ යැයි පවසනු ලැබේ.

අහස් හා පොළොව මවා තිබීමෙහිද, රැය හා දවාල මාරුවෙන් මාරුවට පැමිණීමෙහිද, මිනිසුන්ට  ප්‍රයෝජනවත් දේ මුහුදෙහි ගෙන යන නැව්හිද, 1අල්ලාහ් අහසින් වර්ෂාව  පහළ කර, පොළොව මළ පසු එමගින් ඔහු එය  ප්‍රාණවත් කිරීමෙහිද, ඔහු සියලු වර්ගයේ ජීවීන් එහි  ව්‍යාප්ත කර තිබීමෙහිද, සුළං කැරකීමට සැලැස්වීමෙහිද, අහස්, පො‍ළොව අතර වසඟ කරනු ලැබ ඇති වලාකුළෙහිද, අවබෝධ කරගන්නා සමාජයට නියතව (මෙම සත්‍යය සනාථ කරන) බොහෝ සාක්ෂි ඇත. (ශු.කු.2:164)

           අහස් හා පොළොව මවා ඇති අන්දම ගැන විමර්ෂණය කර බලන්නන්ටද, රැය හා දවාල වෙනස්වෙමින් මාරුවෙන් මාරුවට පැමිණීම ගැන විමර්ෂණය කරන්නන්ටද, මුහුදේ ගමන් කරන නැව් ගැන විමර්ෂණය කරන්නන්ටද, ජලය නොමැතිවීම හේතුකොටගෙන මරණයට පත් පැලෑටීන් වර්ෂාව හේතුකොටගෙන නැවත ප්‍රාණවත්වීම ගැන විමර්ෂණය කරන්නන්ටද, ජීවීන් ව්‍යාප්ත වන අන්දම ගැන කල්පනා කර බලන්නන්ටද, සුළං එක් එක් දිශාවලට හැමීම ගැන සිතා බලන්නන්ටද, අල්ලාහ්ගේ අණයට නතුව තබා ඇති වලාකුළ ගැන කල්පනා කර බලන්නන්ටද අල්ලාහ්ගේ ස්වාමිත්වය තහවුරු කරන සාක්ෂීන් කුර්ආනයේ ඇති බව අල්ලාහ් ඉහත වැකියෙන් පවසයි. එනම් මේ සියල්ල ගැන අල්ලාහ් කුර්ආනයේ පවසා ඇත.

තවද, අපි අහස ආරක්ෂා කරනු ලැබූ වියනක් ලෙස නිර්මාණය කළෙමු. ඔවුහු එහි සාක්ෂීන්ව ඉවතලීම් කරන්නන් ලෙස සිටිති. (ශු.කු.21:32)

                  මිනිසාගේ ඇසට පෙනෙන අහස පළමු අහස වේ. මෙය වියනක ආකාරයට මවා ඇත. මෙය කඩා නොවැටෙන ආකාරයට ශක්තිමත්ව නිර්මාණය කර ඇති බව අල්ලාහ් කුර්ආනයේ පවසයි. මෙවැනි කාරණා මත පළමු අහස ආරක්ෂා කරනු තත්වයක මවා ඇති බව අල්ලාහ් පවසයි. ගංවතුරක් ගලන කල, එය කිසිවෙකුටත් පාලනය කළ නොහැක. අහසින් කැබැල්ලක් කඩා වැටුනේ නම් එය කවරෙකුට හෝ වැළැක්විය හැකිද? මෙවැනි හේතු අල්ලාහ් මිනිසාගේ ආරක්ෂකයාය යන්න තහවුරු කරයි. මෙවැනි සාක්ෂීන් ගැන කුර්ආනයේ පවසා ඇතත්, සමහර අය මෙවැනි සාක්ෂීන් ඉවතලීම් කරන බවද අල්ලාහ් ඉහත වැකියෙන් පවසයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *