නැමදුමට සුදුස්සා – 4

නැමදුමට සුදුස්සා – 4 මුස්ලිම්වරයෙක් කාරණා සතරකින් අල්ලාහ්ගේ ඒකීයත්වය ආරක්ෂා වන අන්දමින් නැමදුම් කටයුතු කළ යුතු යැයි නැමදුමට සුදුස්සා – 3 යන ලිපියෙහි සඳහන් කළෙමු. එයින් පළමුවැන්න වන  ‘ස්වාමිත්වයේ ඒකීයත්වය‘ ගැන එම ලිපියෙහි විස්තර කළෙමු.            දැන් දෙවැන්න වන, ‘ නැමදුමට සුදුස්සා යන්නෙහි ඒකීයත්වය‘ යන්න ගැන විස්තරාත්මකව බලමු. දණහිස් දෙක බිම තබා තමාගේ පහත් භාවය Read More…

නැමදුමට සුදුස්සා – 3

නැමදුමට සුදුස්සා – 3           අල්ලාහ් මිනිසාව මවා, අවශ්‍ය පරිසරය සකසා, ආරක්ෂාව සපයා, පාලනය කරන්නාය. මේ අන්දමින් ක්‍රියා කරන්නාට ඉස්ලාමය ස්වාමියා යැයි පවසයි. එහෙයින් අල්ලාහ් නම් දෙවියා මිනිස් වර්ගයාගේ සත්‍ය ස්වාමියාය.            සත්‍ය ස්වාමියාව හැර දමා අන් අයට නැමදුම් කිරීම බලවත් වැරැද්දක් බවද සදාකාලිකව නිරයේ ගින්නෙහි සිටීමට හේතු වන බවද කුර්ආනය පවසයි. මෙම සත්‍යය ඇතුළු Read More…

නැමදුමට සුදුස්සා – 2

නැමදුමට සුදුස්සා – 2              ලෝකයේ මිනිසුන් නැමදුම් කරන දේවල් බොහෝමයක්ම ඇත. ආගමික නායකයින්, ආගමික දර්ශනය පෙන්වූ අයගේ පිළිරූ, ගස්, සූර්යයා, බඳින ලද සොහොන්, අල්ලාහ් නම් දෙවියා, විවිධ දේව රූප මිනිසුන් නැමදුම් කරන දේවල්වලින් සමහරක් වේ.            මෙයින් අල්ලාහ් නම් දෙවියා තමා පමණක් නැමදුමට සුදුසු එකම කෙනා බව තමා විසින් අවසාන වරට පහළ කළා වූ Read More…

නැමදුමට සුදුස්සා – 1

නැමදුමට සුදුස්සා – 1               ඉස්ලාම් ධර්මය ගත් කල, නැමදුම යන කාර්යයට වැදගත් ස්ථානයක් ලබා දෙයි. මිනිසා විසින් කරන්නා වූ නැමදුම් කාර්යයන් ගැන ඉස්ලාම් ධර්මය ඉතාමත්ම විස්තරාත්මකව මෙන්ම පැහැදිලිව පවසන බවක් පෙනේ.      එමෙනේම ලොව ජීවත්වන්නා වූ ජනයාගෙන් වැඩි කොටසක් නැමදුම් කටයුතුවල යෙදෙති. එහෙයින් මෙම විෂයය මිනිසාගේ ජීවිතයට වැදගත් කාරණයක් වන්නේය. දැන් ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්වලට අනුව නැමදුම Read More…