මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ බහු භාර්යා විවාහය

මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ බහු භාර්යා විවාහය

       අවසන් සමාජය වන මෙම සමාජයට අල්ලාහ් විසින් යවනු ලැබූ දූතයා මුහම්මද් (සල්) තුමාය. (සල්) යනු, ‘සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්’ යන්නෙහි කෙටි කිරීමකි. මෙය එතුමා සත්‍යය පහදාදීම හේතු කොටගෙන එතුමා වෙනුවෙන් අල්ලාහ් හමුවෙහි කරන්නා වූ ප්‍රාර්ථනාවකි. එතුමාගේ නම පවසන කල, සෑම මුස්ලිම්වරයෙක්ම එතුමා වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරති.

        ඉස්ලාම් ධර්මයේ ඉගැන්වීම් නැමදුම් කාර්යයන්වලට පමණක් සීමාවූවක් නොවේ. ඉස්ලාමය විවාහය, පවුල් ජීවිතය, දේශ පාලනය, යුද්ධ කිරීම්, දන්දීම, නැමදුම් කාර්යයන්, ව්‍යාපාරික කටයුතු, රට පාලනය කිරීම් ආදී වශයෙන් සෑම කරුණක් ගැනම පවසයි. මේ හේතුව නිසා මුස්ලිම්වරයෙකුගේ සෑම ක්‍රියාවක් ගැනම ඉස්ලාමය මඟ පෙන්වන බව කිව හැකිය.

            විශේෂයෙන්ම අවසාන සමාජය වන මෙම සමාජයට පැමිණි දූතයා වන මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ ජීවිතයේ සියලුම කටයුතු අල්ලාහ්ගේ සෘජු නිරීක්ෂණය යටතේම සිදු විය. මුහම්මද් (සල්) තුමා යම් අවස්ථාවක යම් වැරදි ප්‍රකාශයක් නැත්නම් වැරදි ක්‍රියාවක් කළේ නම්, අල්ලාහ් එම අවස්ථාවේදීම මලක්වරයෙකු (එනම් දේව දූතයෙකු) මගින් එය නිවැරදි කරන්නේය. මෙවැනි නිවැරදි කිරීම් කීපයක්ම කුර්ආනයෙහි දක්නට ඇත. එතුමාට අවනත වන ලෙස හා එතුමාව පිළිපදින ලෙස කුර්ආනයේ පවසා තිබීම එයට ප්‍රධානම හේතුව වේ.

           මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ ජීවිතයේ ඇති වූ විවාහයන්ද අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිය මතම සිදු වූ විවාහයන් වේ. මුහම්මද් (සල්) තුමා මරණයට පත් වූ අවස්ථාවේදී එතුමාට භාර්යාවෝ නව දෙනෙක් සිටියහ. නමුත් එක මුස්ලිම්වරයෙකුට එකම කලකදී තබාගෙන සිටිය හැකි වැඩිම භාර්යාවන් සංඛ්‍යාව සතර දෙනෙකි. අනෙක් මුස්ලිම්වරුන්ට සතර දෙනෙකුත් එතුමාට නව දෙනෙකුත් යන කාරණාව මුල් කරගෙන සමහර අය එතුමාගේ විවාහ ජීවිතය කාමුක කෝණයෙන් බලා විවේචනය කරති.

         මෙම විවේචනයට මූලික හේතුව, එතුමා කවර අන්දමේ පුද්ගලයෙක්ද? එතුමාගේ ජීවිතය කවර අන්දමේ ජීවිතයක්ද යන්න ගැන මනා අවබෝධයක් නොතිබීම වේ. එතුමා ශාරීරිකව සාමාන්‍ය මිනිසෙකු වුවද, එතුමාගේ ජීවිතය අනෙක් අයට වඩා විශේෂත්වයක් පෙන්වන ජීවිතයකි. එනම් එතුමාගේ ජීවිතය අල්ලාහ්ගේ සෘජු නිරීක්ෂණය යටතේ ගත කළ ජීවිතයක් විය. අල්ලාහ් අනුමත නොකරන යම් ප්‍රකාශයක් එතුමාගේ මුවින් පිටවූයේ නම්, නැත්නම් අල්ලාහ් අනුමත නොකරන කාර්යයක් එතුමා කළේ නම්, අල්ලාහ් මලක්වරයෙකු (එනම් දේව දූතයෙකු) මාර්ගයෙන් එය නිවැරදි කරන්නේය. මේ හේතුව නිසාම, එතුමා හමුවෙහි මුස්ලිම්වරුන්ට ලක්ෂණ ආදර්ශය ඇති බව අල්ලාහ් පවසයි. එතුමාගේ ජීවිතය අල්ලාහ් විසින් අනුමත කරනු ලැබූ ජීවිතයක් බැවින්, එතුමාව පිළිපදින ලෙසටද අල්ලාහ් මුස්ලිම්වරුන්ට නියෝග කරයි.

දැන් මුහම්මද් (සල්) තුමා විසින් සිදු වූ වැරැද්දක් දෙස බලමු.

මුහම්මද් (සල්) තුමා එක්තරා අවස්ථාවකදී අන්ධයෙකුට අප්‍රසන්නතාවය පෙන්වීම

අන්ධයෙක් තමා හමුවට පැමිණි හෙයින්, (නබි වන) මොහු අප්‍රසන්නතාවය පෙන්වා හැරුණේය. (ශු.කු.80:1,2)

       අන්ධයෙක් තමා හමුවට පැමිණි හෙයින්, මුහම්මද් (සල්) තුමා තමාගේ මුහුණ හරවා අප්‍රසන්නතාවය පෙන්වූ බව මෙම වැකිය පවසයි.  අන්ධයින්ගේ පැමිණීම අප්‍රිය කරන තත්වයක මුහම්මද් (සල්) තුමා සිටිය බවට සමහරුන්ට මෙය වැරදි ආකාරයක වැටහීම් ඇති කිරීමට පිළිවන. සිදු වූ දෙය කුමක්දැ? යි දැන් බලමු.

           මුහම්මද් (සල්) තුමා ආරම්භක අවධියේදී, ඉස්ලාමය පිළිගන්නා ලෙස තම ප්‍රදේශවාසීන්ට දැන්වූයේය. මෙසේ ඇරයුම් කළ අවස්ථාවේදී, ධනවත්හු හා ප්‍රභූවරු එක්තරා කොන්දේසියක් මුහම්මද් (සල්) තුමා හමුවෙහි තැබූහ. ‘ඔබගේ සභාවෙහි දිළිඳු අය හා ධනවත්හු මිශ්‍ර වී හිඳගනිති. එය අපට අනුමත කළ නොහැකිය. අප පැමිණෙන්නේ නම්, අපට පමණක් වෙනම සභාවක් පිළියෙල කරන්න’ යන්න ඔවුන්ගේ කොන්දේසිය විය. කෙසේ හෝ ඔවුන්ටත් සත්‍යය පහදා දිය යුතුය යන කාරණාව මුල් කරගෙන මුහම්මද් (සල්) තුමා ධනවතුන්ට හා ප්‍රභූවරුන්ට පමණක් යැයි සභාවක් පිළියෙල කළේය. මෙසේ රැස් කළ සභාවෙහි ඔවුන් සමඟ කථාවෙහි නියැලී සිටි එම අවස්ථාවේදී ඉස්ලාමය පිළිගෙන සිටි දිළිඳු මුස්ලිම් අන්ධයෙකු එම සභාව හමුවට ඇතුළුවීමට අවසර ඉල්ලා නබිතුමාට සුභ පැතුවේය. මොහුගේ පැමිණීම හේතුකොටගෙන සභාවේ විසිරී යෑමක් සිදුවේදෝ යන බියෙන් එතුමා අප්‍රසන්නතාවය පෙන්වීම පිණිස මුහුණ අනෙක් පැත්තට හරවාගත්තේය. මෙම ක්‍රියාව අනුමත නොකරමින් අල්ලාහ් තමාගේ පණිවුඩය දැන්වීය.

 

එම පණිවුඩය කුර්ආනයේ 80 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වී ඇත. එය පහත වේ. මෙම පරිච්ඡේදයේ නමද, අබස (අප්‍රසන්නතාවය පෙන්වූයේය) යන්නම විය.

පරිච්ඡේදය – 80

අබස (අප්‍රසන්නතාවය පෙන්වූයේය)

මක්කි – වැකි 42

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)

1,2. අන්ධයෙක් තමා හමුවට පැමිණි හෙයින්, (නබි වන) මොහු අප්‍රසන්නතාවය පෙන්වා හැරුණේය.

3. (ඔහුගේ තත්ත්වය ගැන) ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද? ඔහු පිරිසිදුවීමට පිළිවන.

4. නැතිනම්, ඔහු උපදෙස් ලබා, එම උපදේශය ඔහුට ඵලක් ලබාදිය හැකිය.

5,6. කවරෙක් (ඔබගේ උපදේශය) උදාසීණ කරයිද, ඔහු දෙසටම ඔබ සැළකිල්ල දක්වහිය.

7. ඔහු තමාව පිරිසිදු නොකරගත්තේ නම් ඔබ කෙරෙහි කිසිම වරදක් නැත.

8,9,10. (අල්ලාහ්ට) බියවූ කෙනෙකු ලෙස කවරෙක් ඔබ හමුවට ඉක්මන් වී පැමිණියේද, ඔහු ගැන ඔබ නොසැළකිලිමත්ව සිටිහිය.

එහෙයින් අල්ලාහ් නබි (සල්) තුමාගේ ක්‍රියාවන් ගැන නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි බවද වැරැද්දක් සිදු වූ කල, එය නිවැරදි කළ බවද ඉහත වැකිවලින් වටහාගත හැකිය.

 

බොරු පැවසූ පුද්ගලයින් කීප දෙනෙකුට සටනට නොගොස් සිටීමට මුහම්මද් (සල්) තුමා අනුමැතිය දීම

එක්තරා අවස්ථාවකදී මුහම්මද් (සල්) තුමා, සටනට සහභාගී වන ලෙස මුස්ලිම්වරුන්ට දැනුම් දුන්නේය. එම අවස්ථාවේදී, කීප දෙනෙක් පැමිණ යම් යම් කරුණු පවසා, සටනට නොගොස් සිටීමට අනුමැතිය පැතූහ. මොවුන් පවසන කාරණා සත්‍යදැ? යි සොයා නොබලා එතුමා ඔවුන්ට අවසර දුන්නේය. පසුව ඔවුන් බොරු පැවසූ බව අල්ලාහ් තම දූතයාට දැන්වීය. මෙය කුර්ආනයේ 9 වන පරිච්ඡේදයේ 43 වන වැකියේ සඳහන් වේ.

(ඕ:නබි!) අල්ලාහ් ඔබට සමා කළේය. සත්‍ය පවසන්නන් කවුරුන්දැ යි ඔබට පැහැදිලි වී, බොරුකාරයින්ව ඔබ දැනගන්නා තෙක් ඔවුනට (සටනට නොගොස් සිටීමට) කුමකට අනුමැතිය ලබාදුන්නෙහිද? (ශු.කු.9:43)

එහෙයින් සත්‍ය පැවසූ කෙනා කවරෙක්ද? අසත්‍ය පැවසූ කෙනා කවරෙක්ද කියා සොයා නොබලා, එතුමා වැරදි නිගමණයකට එළඹීම වැරදි ක්‍රියාවක් බව පෙන්වාදීම තුළින් අල්ලාහ් එතුමාගේ ක්‍රියාව නිවැරදි කළේය. එහෙයින් අල්ලාහ් නබි (සල්) තුමාගේ ක්‍රියාවන් ගැන නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි බවද වැරැද්දක් සිදු වූ කල, එය නිවැරදි කළ බවද ඉහත වැකියෙන්ද වටහාගත හැකිය.

ඔහු මනෝ ඉච්ඡාවට අනුව කථා නොකරයි. (ශු.කු.53:3)

එතුමාගේ සිත ප්‍රිය කරන දේට අනුව එතුමා කථා නොකරයි යැයි ඉහත වැකිය පවසයි.

         එහෙයින් නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ ක්‍රියාකාරකම් අනෙක් මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සේ නොව, අල්ලාහ්ගේ සෘජු නිරීක්ෂණය යටතේ සිදු වූ ක්‍රියාකාරකම්ය. එතුමා යම් අවස්ථාවකදී වැරැද්දක් කළේ නම්, ඒ අවස්ථාවේදීම අල්ලාහ් විසින් එය නිවැරදි කිරීමක් සිදු විය. එහෙයින් එතුමා අනෙක් මිනිසුනට බිරියන් සතර දෙනෙකුත්, තමන්ට බිරියන් නව දෙනෙකුත් අල්ලාහ්ගේ විරුද්ධතාවය මත සිදු කළේ නම් අල්ලාහ් එම ක්‍රියාව නිවැරදි කර තිබෙන්නේය. නමුත් එයට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක් කුර්ආනයෙහි දැකිය හැකිය.

 

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ විවාහයන් ගැන කුර්ආනයෙහි අල්ලාහ් කුමක් පවසයිද?

ඕ:නබි! ඔබ මහර් (එනම් විවාහ දීමනා) ප්‍රමාණය ලබා දුන් ඔබගේ බිරියන්වරුන්වද, (සටනේදී) අල්ලාහ් ඔබට ලබා දුන් ඔබගේ වහල් ගැහැණුන්වද, ඔබ සමඟ හිජ්රත් කළවුන්ගෙන් ඔබගේ පියාගේ සහෝදරයාගේ දූවරුන්වද, ඔබගේ පියාගේ සහෝදරියන්ගේ දූවරුන්වද, ඔබගේ මවගේ සහෝදරයාගේ දූවරුන්වද, ඔබගේ මවගේ සහෝදරියන්ගේ දූවරුන්වද, නියතව අපි ඔබට විවාහ කරගැනීමට අනුමත කර ඇත්තෙමු. තවද, විශ්වාස කළ ගැහැණියෙක් තමාව නබිවරයාට කැප කර, නබිවරයාද ඇයව විවාහ කරගැනීමට ප්‍රිය කළේ නම්, (ඇයවද අනුමත කර ඇත්තෙමු.) මෙය විශ්වාසවන්තයින්ට නොව ඔබට පමණක් අයත් දෙයක් වේ.(ශු.කු.33:50)

        ස්ත්‍රීන් සතර දෙනෙකුට වැඩියෙන් විවාහ කරගැනීමට තම නබිවරයාට අනුමැතිය දුන් බව අල්ලාහ් ඉහත වැකියෙන් පවසයි. මෙය අනෙක් විශ්වාසවන්තයින්ට නොව ඔබට පමණක් අයත් දෙයක් යැයි අල්ලාහ් එම විෂයය පැහැදිලිව පවසයි. එහෙයින් නබි මුහම්මද් (සල්) තුමා සිදු කළ විවාහයන් අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිය මතම සිදු කළ විවාහයන් වේ.

 

තමාගේ සැදුම් පුතාගේ බිරියව විවාහ කරගැනීමට නබි (සල්) තුමා මැළිකමක් දැක්වීම

          නබි (සල්) තුමා, සයිද් නම්  වූ දරුවෙකුව ඇති දැඩි කළේය. එනම්  මෙම සයිද්, මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ සැදුම් පුතාය. වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ පුතා සයිද් නැමැත්තා මුහම්මද් (සල්) තුමාට දාව උපන් දරුවෙකු නොවේ. ඔහු එතුමාගේ සැදුම් පුතාය.

             මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ සැදුම් පුතා ස්ත්‍රියක විවාහ කර පසු කලෙක ඇයව දික්කසාද කළේය. සැදුම් පුතා තමාට දාව උපන් පුතා සේ නොවන්නේය යන්න ඉස්ලාමයේ ස්ථාවරය වේ. එහෙයින් සැදුම් පුතා දික්කසාද කළ ස්ත්‍රියකව එම පියාට විවාහ කළ හැකිය යන්න ඉස්ලාමීය නීතිය වේ. මුහම්මද් (සල්) තුමාගේ සැදුම් පුතා වන සයිද් දික්කසාද කළ ස්ත්‍රියව නබිවරයාට විවාහ කර දීම අල්ලාහ්ගේ අදහස විය. නමුත් ජනයා යම් යම් දේවල්, එනම් පුතාගේ බිරියව විවාහ කළා නේද? වැනි කථා පවසන්නෝය යි එතුමා බියට පත් විය. මෙම විෂය කුර්ආනයෙහි 33 වන පරිච්ඡේදයේ 37, 38 යන වැකිවල සඳහන් වී ඇත.

අල්ලාහ් කවරෙකු කෙරෙහි ආශිංෂණය පහළ කර, ඔබද ඔහුට උපකාරය කළෙහිද ඔහු හමුවෙහි, ‘ඔබ ඔබගේ බිරියව ඔබ හමුවෙහිම තබාගන්න. තවද, අල්ලාහ්ට බිය වී ක්‍රියා කරන්නැ’ යි ඔබ පැවසූ දෙය ගැන (සිතා බලන්න!) අල්ලාහ් හෙළි කිරීමට තිබූ දෙය ඔබ ඔබගේ සිත තුළ සඟවාගෙන, ඔබ මිනිසුන්ට බියවහිය. ඔබ බියවීමට සුදුස්සා අල්ලාහ්මය. එහෙයින්, ‘සයිද්’ ඇය හමුවෙහි තම අවශ්‍යතාවය අවසන් කළ විට, අපි ඇයව ඔබට විවාහ කර දුනිමු. හදාගත් දරුවන් ඔවුන්ගේ බිරියන් හමුවෙහි අවශ්‍යතාවය අවසන් කර (එනම් දික්කසාද කර)ගත්තේ නම් ඔවුන්ව (විවාහ කරගැනීමේදී) විශ්වාස කළවුන් (වන හදාගත් පියවරුන්)ට අපහසුතා නොතිබිය යුතුය යන්න සඳහා (අපි මෙය කළෙමු.) අල්ලාහ්ගේ අණය ඉටු කරනු ලබන්නේමය.(ශු.කු.33:37)

       නබිවරයා ඇයව විවාහ කිරීමට බියවීම හා එය තමාගේ අණයක් බව අල්ලාහ් පැවසීම ඉහත වැකිය කියවීමෙන් තේරුම් ගත හැකිය.

අල්ලාහ් නබිවරයාට නියම කළ දෙය (ඉටු කිරීමෙ)හි ඔහු කෙරෙහි කිසිම වරදක් නැත. මෙය මෙයට පෙර ගියවුන්ගේ විෂයෙහිද අල්ලාහ් ඇති කළ ක්‍රියා මඟ වේ. අල්ලාහ්ගේ අණය තීරණය කරනු ලැබූ තීන්දුවක් ලෙස ඇත. (ශු.කු.33:38)

        ජනයා කොපමණ විවිධ අදහස් දැක්වුවද, විවේචන කළද, අල්ලාහ් නබිවරයාට නියම කළ විෂයය ඉටු කිරීමෙහි නබිවරයා කෙරෙහි කිසිදු වරදක් නොමැති බව අල්ලාහ් ඉහත වැකියෙන් පවසයි.

 

අල්ලාහ් එක්තරා අවස්ථාවකදී නබිවරයා තව දුරටත් ස්ත්‍රීන්ව විවාහ කරගැනීම වළක්වයි.

මෙයට පසුව, වහලුන් (වන ස්ත්‍රීන්) හැර වෙනත් ගැහැණු ඔබට (විවාහ කරගැනීමට) අනුමතවූවන් නොවෙති. ඔබ මොවුන් වෙනුවට වෙනත් බිරියන්ව මාරු කිරීමද සුදුසු නැත. ඔවුන්ගේ ලක්ෂණ ඔබව ආකර්ෂණය කළත්ය! අල්ලාහ් සියල්ලම නිරීක්ෂණය කරන්නා ලෙස සිටියි.(ශු.කු.33:52)

      වහල් ස්ත්‍රීන් හැර අනෙක් ස්ත්‍රීන්ව මින් පසු විවාහ කරගැනීම අල්ලාහ් තම නබිවරයාට එක්තරා අවස්ථාවකදී තහනම් කළ බව ඉහත වැකියෙන් කියවේ.

         එහෙයින් නබි මුහම්මද් (සල්) තුමා සිදු කළ බහු භාර්යා විවාහයන් අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිය මතම සිදු වූ විවාහයන් බව මනාව පැහැදිලි වේ. එතුමා කාමුක ආශාවන් මුල් කරගෙන තමන්ට අවශ්‍ය අන්දමට නීති වෙනස් කරමින් විවාහයන් සිදු කළ බව පැවසීම පදනම් විරහිත චෝදනාවකි.

         එහෙයින් නබි (සල්) තුමාගේ මුළු ජීවිතය දෙසම අල්ලාහ් සෘජු නිරීක්ෂණයක යෙදෙමින් සිටිය බව ඉහත කුර්ආන් වැකි කියවීමෙන් පැහැදිලි වේ. අල්ලාහ් අනුමත නොකරන ප්‍රකාශ පවා පැවසීමට එතුමාට නොහැකිය. එයද කුර්ආනයේ සඳහන් වී ඇත. එහෙයින් නබි (සල්) තුමාගේ බහු භාර්යා විවාහය අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිය මතම සිදු වූ විවාහයන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *