නැමදුමට සුදුස්සා – 3

නැමදුමට සුදුස්සා – 3

          අල්ලාහ් මිනිසාව මවා, අවශ්‍ය පරිසරය සකසා, ආරක්ෂාව සපයා, පාලනය කරන්නාය. මේ අන්දමින් ක්‍රියා කරන්නාට ඉස්ලාමය ස්වාමියා යැයි පවසයි. එහෙයින් අල්ලාහ් නම් දෙවියා මිනිස් වර්ගයාගේ සත්‍ය ස්වාමියාය.

           සත්‍ය ස්වාමියාව හැර දමා අන් අයට නැමදුම් කිරීම බලවත් වැරැද්දක් බවද සදාකාලිකව නිරයේ ගින්නෙහි සිටීමට හේතු වන බවද කුර්ආනය පවසයි. මෙම සත්‍යය ඇතුළු අනෙක් සියළුම නීති රීතීන් පැහැදිලි කරදීම පිණිස, අල්ලාහ් මිනිස් සමාජයේ තෝරාගත් සමහරුන්ට තමාගේ පණිවුඩ දේව දූතයින් මාර්ගයෙන් දැන්වීය. මෙම කාර්යය සඳහා මිනිස් සමාජවලින් ඒ ඒ කාලවලදී අල්ලාහ් විසින් දූතයින් තෝරාගන්නා ලදී. මෙවැන්නන්ට අල්ලාහ්ගේ දූතයින් යැයි පවසනු ලැබේ. දේව දූතයාගේ වගකීම මිනිස් දූතයාට අල්ලාහ්ගේ පණිවුඩ සැළ කිරීමය.

            අල්ලාහ්ගේ දූතයින් ජනයා හමුවට ගොස් පළමුව පැවසූ කාරණය කුමක්දැ? යි දැන් බලමු. අල්ලාහ්ගේ දූතයෝ ජනයාට වැදගත් කාරණා දෙකක් පැවසූහ. ඉන් එකක් ‘අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් කරන්න‘ යන්නය. එමෙන්ම එසමඟම ‘අල්ලාහ් නොවන්නන්ට හෝ අල්ලාහ් නොවන දේවලට නැමදීමෙන් වැළකී සිටින්න‘ යනුවෙන්ද පැවසූහ.

           අල්ලාහ්ට නැමදීම හා අන් අයට නැමදීමෙන් වැළකී සිටීම ගැන අල්ලාහ්ගේ දූතයින් පැවසූ අවස්ථාවන් ගැන කුර්ආනය කුමක් පවසයිදැ? යි දැන් බලමු. මිනිසා විසින් කරන්නා වූ නැමදීම්වලින් වඩාත් ආරක්ෂාකාරීව සිටිය යුතු දෙය නම්, දණහිස් බිම තබා තමාගේ පහත් භාවය පෙන්වීම හා අදෘශ්‍යමානව උපකාර කරන ලෙස හෝ ආරක්ෂාව සළසන ලෙස ප්‍රාර්ථනා කිරීම වේ.

අල්ලාහ්ගේ දූතයින්ගේ වගකීම කුමක්ද?

කවර මිනිසෙකුට හෝ 1අල්ලාහ් 2වේදකයද, ඥානයද, 8නබිත්වයද පිරිනමා තිබියදී, පසුව ඔහු ජනයා හමුවෙහි ‘අල්ලාහ්ව හැර දමා මටම 19ගැත්තන් වී සිටින්නැ’ යි පැවසීමට ඔහුට බලයක් නැත. නමුත්, ඔබලා 2වේදකය උගන්වන්නන් ලෙස සිටින හෙයින්ද, ඉගෙනගනිමින්  සිටින හෙයින්ද ‘ඔබලා 10ස්වාමියාට අයත්වූවන් වන්න’ (යි පැවසිය යුතුය.)(ශු.කු.3:79)

          අල්ලාහ් මිනිසෙකුට වේදකය  උගන්වා දූත මෙහෙය ලබා දුන් විට, ‘අල්ලාහ්ව හැර දමා මට නැමදුම් කිරීම මගින් මාගේ ගැත්තන් වන්නැ‘ යි පැවසීම ඔහුට තහනම් කරන ලද ක්‍රියාවක් බව අල්ලාහ් පවසයි. එමෙන්ම ‘අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදීම මගින් අල්ලාහ්ට අයත්වූවන් වන්න‘ යන්න ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශය වූ බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි. තමන්ගේ දූතයින්ගේ මරණයෙන් පසුව එම දූතයින්ගේ පිළිරූ සාදා, එම පිළිරූ හමුවට ගොස් දණහිස් බිම තබා නැමදුම් කර, ප්‍රාර්ථනයෙහි යෙදීමේ ක්‍රියාවලිය එම දූතයින් පෙන්වා දුන් කාර්යයක් නොවේ යන්න මෙම කුර්ආන් වැකියෙන් මනාව පැහැදිලි වේ. එනම් පසු කාලවලදී ජනයාම මෙම ක්‍රමය ඇති කරගත් බවද මෙම වැකිය පවසයි.

24මලාඉකාවරුවන්වද 8නබිවරුන්වද 10ස්වාමිවරුන් ලෙස අරගන්නා මෙන් ඔබලාට අණ කිරීමටද (ඔහුට අනුමැතිය නැත.) ඔබලා 32මුස්ලිම්වරුන් (එනම් අල්ලාහ්ට පමණක් යටත් භාවය පෙන්වන්නන්) ලෙස වෙනස් වූ පසු ඔහු ඔබලාට  12ප්‍රතික්ෂේප කිරීම අණ කරන්නේද? (ශු.කු.3:80)

          ‘අල්ලාහ්ව හැර දමා දේව දූතයින්වද නබිවරුන්වද තමන්ගේ ස්වාමියා ලෙස අරගන්නැ‘ යි පැවසීමද ඔවුන් විසින් නොකරන ලද බවද මෙම වැකිය පවසයි. අල්ලාහ්ම මිනිසාගේ ස්වාමියා යන්නම ඔවුන්ගේ වදන විය.

           එහෙයින් අල්ලාහ්ගේ දූතයෝ තමන්ට අල්ලාහ්ගෙන් පණිවුඩ ලැබෙන බව ජනයාට දැන්වූහ. අල්ලාහ් ඔවුන්ට දැන්වූ පණිවුඩය කිසිදු අඩුවකින් තොරව ජනයාට සැළ කිරීම ඔවුන්ගේ වගකීම විය.

 

අල්ලාහ්ගේ දූතයින් ජනයාට පළමුව පැවසුවේ  කුමක්ද?

නියතව අපි නූහ්ව ඔහුගේ සමූහයාට (8දූතයා ලෙස) යැව්වෙමු. ‘නියතව මා ඔබලාට ප්‍රසිද්ධියේ 57අවවාද කරන්නාය’ (යි ඔහු කීය.)(ශු.කු.11:25)

          නූහ් (නෝආ) නැමති දූතයාව ඔහුගේ සමූහයා හමුවට යැවූ බවද, ‘මා ඔබලාට ප්‍රසිද්ධියේ අවවාද කරන්නාය‘ යි එම දූතයා ඔහුගේ සමූහයා හමුවෙහි පැවසූ බවද 11:25 වන වැකිය පවසයි.

ඔබලා 1අල්ලාහ්ට හැර (වෙන කිසිවෙකුටත්) නැමදුම් නොකරන්න! නියතව මම 9හිංසාකාරී දිනයෙහි වධ වේදනාව ගැන ඔබලාගේ විෂයෙහි බිය වෙමි (යිද කීය.) (ශු.කු.11:26)

           අල්ලාහ්ට හැර අන් අයට නැමදුම් නොකරන්නැ යි නූහ් (නෝආ) නම් දූතයා තම සමූහයාට පැවසූ බවද, එසේ අන් අයට නැමදුම් කළේ නම් එලෝ දිනයේදී වධ වේදනාව හසුකරගන්නේය යිද ඔහු පැවසූ බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි.

          එහෙයින් සෑම දූතයෝම ‘අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරන්න! අල්ලාහ් නොවන්නන්ට නැමදුම් නොකරන්න! යන්නම ජනයාට පළමුව පැවසූහ.

අල්ලාහ් නොවන්නන්ට නැමදුම් කළේ නම් කුමක් සිදුවේද?

          අල්ලාහ් නොවන්නන්ට හෝ අල්ලාහ් නොවන දේවලට නැමදුම් කිරීම අල්ලාහ් තම වේදකය වන කුර්ආනයේ තදින්ම වළක්වා ඇත. එසේ වැළැක්වීමට හේතුව කුමක්දැ? යි බලමු.අල්ලාහ් නොවන්නෙකුට හෝ අල්ලාහ් නොවන දෙයකට නැමදුම් කිරීමෙන් තමාගේ ඒකීය භාවයට කිලිටක් ඇති වේ යැයි අල්ලාහ් පවසයි.

අල්ලාහ්ගේ ඒකීය භාවය සතර ආකාරයෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු බව අල්ලාහ් පවසයි. ඒවා නම්,

1.ස්වාමිත්වය

2.නැමදුම් ලැබීමේ අයිතිය

3.ගුණ නාම

4.ගුණාංග

         විශ්වාසවන්තයෙක්  ඉහත සඳහන් කළ කාරණා සතරෙහිම අල්ලාහ්ගේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රියා කළ යුතු බව අල්ලාහ් පවසයි. එනම් කෙනෙක් නැමදුම් කාර්යයන්හි යෙදෙන විට මෙම කාරණා සතරෙහිම ඒකීයත්වයට පලුදු නොවන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු බව අල්ලාහ් පවසයි. කවර තරාතිරමක පුද්ගලයෙක් වුවද යම් නැමදුමකදී අල්ලාහ්ගේ ඒකීයත්වයට හානියක් වන ආකාරයට ක්‍රියා  කළේ නම් එම නැමදුම තමා භාරනොගන්නා බවද, එය මහා පාපයක් බවද, එම පවට කිසිදු සමාවක් නොදෙන බවද, මෙම පව කළ අයව නිරයෙහි දමා ගින්නෙන් පුළුස්සා සදාකාලිකව වධ වේදනාවට ලක් කරන බවද තමාගේ වේදකය වන කුර්ආනයෙහි පවසයි.

1.ස්වාමිත්වයේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කිරීම:– අල්ලාහ්ව හැර අන් අයව ස්වාමියා ලෙස අරගැනීමෙන් ‘සම කිරීම‘ යන පාපය සිදු වේ. එවිට අල්ලාහ්ට පමණක් හිමිවිය යුතු ස්වාමියා යන කීර්තිය තවත් කෙනෙකුට ලබාදීම සිදුවේ. ඔහුගේ තත්වයට ඔහුගේ ගැත්තෙකුව උසස් කිරීම නිසා ඔහු කෝපයට පත්වන බව අල්ලාහ් මෙම කාරණය ගැන පවසයි.මෙවැනි සිදුවීම් කීපයක් ගැන දැන් බලමු.

           වර්තමාන ක්‍රිස්තියානි සමාජය, තමන්ගේ ස්වාමියා ලෙස ජේසුතුමාව අරගත්හ. එනම් ජේසු තුමා දෙවියා යැයිද, එතුමා ලොව පාලනය කරන බවද ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ වැඩිදෙනා විශ්වාස කරති. ලොව පාලනය කරන එකම කෙනා තමා බව අල්ලාහ් කුර්ආනයේ පවසයි. එහෙයින් ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ වැඩිදෙනා ජේසුව තමන්ගේ ස්වාමියා ලෙස අරගත් බව අල්ලාහ් කුර්ආනයේ පවසයි.මෙම ක්‍රියාව ගැන අල්ලාහ් කුර්ආනයේ කුමක් පවසයිදැ? යි දැන් බලමු.

ඔවුහු 1අල්ලාහ්ව හැර, තමන්ගේ ආගමික උපදේශකයින්වද, තමන්ගේ පැවිදි අයවද 28මර්යම්ගේ පුතා 48මසීහ්වද 10ස්වාමිවරුන් ලෙස අරගත්හ. එකම නැමදුමට සුදුස්සාට 16නැමදුම් කරන ලෙසටම ඔවුහු අණ කරනු ලැබූහ. (සැබැවින්ම) ඔහු හැර 16නැමදුම් ලැබීමට සුදුස්සා වෙන කිසිවෙකු නොමැත. ඔවුන් 17සම කිරීම් කරන දේ කෙරෙන් ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයාය. (ශු.කු.9:31)

             ක්‍රිස්තියානිවරු අල්ලාහ්ව හැර, තමන්ගේ ආගමික උපදේශකයින්වද, තමන්ගේ පැවිදි අයවද ස්වාමිවරුන් ලෙස අරගත් බව අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි. ස්වාමියා යනු, මවා, පෝෂණය කර, ආරක්ෂාව සළසා, පාලනය කරන්නාය යන අරුත වේ. පාලනය කරන්නා යැයි පවසන විට නීති රීති පැනවිය යුතු තත්වයක් ඇති වේ. මිනිසාව තමා මැවූ බැවින් මිනිසා තමාගේ මැවීමක් යැයි අල්ලාහ් පවසයි. තමාගේ මැවුමට බලපාන නීති රීති පැනවීමේ බලය ඇත්තේ තමාට පමණක් බව අල්ලාහ් පවසයි. විශේෂයෙන්ම මෙය අනුමත ක්‍රියාවකි, මෙය  වළක්වනු ලැබූ ක්‍රියාවකි යි නීති රීති පැනවීමේ බලය තමා සතු බව අල්ලාහ් පවසයි. අල්ලාහ් ක්‍රිස්තියානි සමාජයට දැන්වූ වේදකයේ ඇති අනුමත කිරීම් හා අනුමත නොකිරීම් පසු කාලයක වෙනස්වීමට භාජනය විය. එම සමාජයේ ආගමික උපදේශකවරු හා පැවිදි අය අල්ලාහ් විසින් අනුමත කළ කාර්යයන් අනුමත නොකළ කාර්යයන් ලෙසත් අල්ලාහ් විසින් අනුමත නොකළ කාර්යයන් අනුමත කාර්යයන් ලෙසත් වෙනස් කළහ. මෙම වෙනස එකළ සිටි ජනයා පිළිගෙන ඒ අනුවම ක්‍රියා කළහ. අල්ලාහ්ගේ නීති රීති වෙනස් කර හාත්පසින් වෙනස්වූ නීති රීති අල්ලාහ්ගේ මැවුමට පැනවීම හේතුකොටගෙන අල්ලාහ් මෙම ආගමික උපදේශකයින් හා පැවිදි අය ස්වාමිවරුන් ලෙස ක්‍රියා කළැයි පවසයි.

       මර්යම්ගේ පුතා මසීහ් යනු, මේරි මාතාවගේ පුතා ජේසු ය. මෙම ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ වැඩිදෙනා ජේසුව ලොව පාලනය කරන්නා ලෙස පිළිගෙන සිටිති. එහෙයින් ඔවුහු ජේසුව තමන්ගේ ස්වාමියා ලෙස අරගත් බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි.

           අල්ලාහ්ගේ ස්වාමිත්වය තවත් කෙනෙකුට ලබාදීමෙන් ඔවුහු, ආගමික උපදේශකයින්වද පැවිදි අයවද මේරිගේ පුතා ජේසුවද අල්ලාහ්ට සම කිරීම් කළ බව අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි. මෙම ක්‍රියාවට “සම කිරීම“ යැයි කෙටියෙන් පවසනු ලැබේ.

සම කිරීම් කරන්නන්ට අත්වන ඉරණම කුමක්ද?

              සම කිරීම නැමති පවට අල්ලාහ් කිසිවිටෙක සමාව නොදෙන්නේය. කෙනෙක් යම් කාලයක සම කිරීම නැමති පාපය කර, පසුව එයින් ඉවත් වී සමාව අයැදූ කල, අල්ලාහ් එයට සමාව දෙන්නේය. එමෙන්ම කෙනෙක්  ඉස්ලාමය වැළඳගත්  කලද, අල්ලාහ් එයට පෙර කළ සියළුම පව්වලට සමාව දෙන්නේය. දැන් කුර්ආනය මෙම විෂයය ගැන කුමක් පවසයිදැ? යි බලමු.

 (ඕ:නබි!) ‘ඔබ 17සම කිරීම් කළද නියතව ඔබගේ ක්‍රියා විනාශ වන්නේය. තවද, ඔබ පාඩුවූවන් අතර වන්නෙහිය’ යි ඔබටද, ඔබට පෙර ගියවුන්ටද නියතව ‘2වහී’ දන්වනු ලැබීය.(ශු.කු.39:65)

        නබිවරයා ‘සම කිරීම‘ යන පාපය කළේ නම් එතුමාගේ යහපත් ක්‍රියා සියල්ලම කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැතිව අපතේ යන බවද මෙම වැකිය පවසයි. එහෙයින් කවර තරාතිරමක පුද්ගලයෙක් වුවද යම් නැමදුම් කාර්යයකදී සම කිරීම යන පාපය කළේ නම් ඔහුගේ යහ ක්‍රියා සියල්ල විනාශ වී යන්නේය.

නියතව 1අල්ලාහ් තමාට 17සම කිරීම් කරනු ලැබීම සමා නොකරන්නේමය. මෙය හැර අනෙක් ඒවාට ඔහු තමා සිතන්නන්ට සමා කරන්නේය. කවරෙක් 1අල්ලාහ්ට සම කිරීම් කරයිද නියතව ඔහු ඉතා දුර 23මං මුළාවෙහි ගොස් ඇත්තේය.(ශු.කු.4:116)

      අල්ලාහ් සම කිරීම යන පාපයට සමාව නොදෙන්නේය යි  කුර්ආනයේ 4:116 වන වැකිය පවසයි. එනම් යමෙක් ‘සම කිරීම‘ යන පාපය කළ කෙනෙකු ලෙස මරණයට පත්වූයේ නම් ඔහුට අල්ලාහ් සමාව නොදෙන්නේය. නමුත් මරණයට පෙර සමාව අයැද  එම ක්‍රියාවෙන් ඈත්වී සිටියේ නම් අල්ලාහ් ඔහුට සමා කරන්නේය.

          කවරෙක් හෝ සම කිරීම යන පවෙහි යෙදෙන්නේ නම් ඔහු සත්‍ය මාර්ගයේ සිට ඉතා ඈතින් වූ මං මුළාව නැමති මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටින බවද 4:116 වන වැකිය පවසයි.

28මර්යම්ගේ පුතා 29මසීහ්ම නියතව 1අල්ලාහ්’ යැයි පැවසුවෝ 12ප්‍රතික්ෂේප කළහ. ‘52ඉස්රායීල්ගේ දරුවෙනි! මාගේ 10ස්වාමියාද ඔබලාගේ 10ස්වාමියාද වූ 1අල්ලාහ්වම 16නමදින්නැ’ යි 29අල්මසීහ් පැවසුවේය. නියතව කවරෙක් 1අල්ලාහ්ට 17සම කිරීම් කරයිද ඔහුට 1අල්ලාහ් 22ස්වර්ගය වැළැක්වූයේය. ඔහුගේ නවාතැන 21නිරයමය! අපරාධකරුවන්ට කිසිම උදවුකරුවන් නැත.(ශු.කු.5:72)

                  කවරෙක් හෝ මේරිගේ පුතා ජේසුව අල්ලාහ් යැයි පැවසුවේ නම්, ඔහු සත්‍යය ප්‍රතික්ෂේප කළ කෙනෙකු වන්නේය යි අල්ලාහ් 5:72 වන වැකියෙන් පවසයි. එම ජේසු මාගේ ස්වාමියාද ඔබලාගේ ස්වාමියාද වන අල්ලාහ්ටම නැමදුම් කරන්නැ යි පැවසූ බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි. කවරෙක් හෝ  ‘සම කිරීම‘ නැමති පව කළේ නම් ඔහුට ස්වර්ගයට ඇතුළුවීම වළක්වන බවද ඔහු ඇතුළු වන තැන නිරය යැයිද අල්ලාහ් පවසයි. මෙවැනි පව් කරන අපරාධකරුන්වන්ට එලොවේදී තමා කිසිදු උපකාරයක් නොකරන බවද මෙම වැකියෙන් අල්ලාහ් වැඩිදුරටත් පවසයි.

          එහෙයින් මිනිසාව මවා, පෝෂණය කර, ආරක්ෂාව සළසා, පාලනය කරන්නා අල්ලාහ්මය. එනම් අල්ලාහ් මිනිස් වර්ගයාගේ සත්‍ය ස්වාමියාය. අල්ලාහ් විසින් ජනයා අතරින් තෝරාගනු ලැබූ දූතයෝ පළමුවෙන්ම ජනයාට පැවසුවේද, සත්‍ය ස්වාමියා වන අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරන්න! අල්ලාහ් නොවන්නන්ට නැමදුම් නොකරන්න! යනුවෙනි.

          කවරෙක් හෝ අල්ලාහ් නොවන්නෙකුව තම ස්වාමියා ලෙස අරගෙන ඔහුට නැමදුම් කළේ නම්, ඔහුට සමාව නොදෙන බවද, ඔහුට ස්වර්ගය තහනම් කරන බවද, ඔහු අපරාධ කරුවෙකු බැවින් එලොවේදී අල්ලාහ්ගෙන් ඔහුට කිසිම උපකාරයක් නොමැති බවද, ඔහු ඇතුළුවන තැන ගින්නෙන් පුළුස්සා දඞුවම් කරන නිරය බවද අල්ලාහ් පවසයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *